Black Eagle Operational Krav Maga

Black Eagle Operational Krav Maga

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

BLACK EAGLE - SECURITY & SURVIVAL 
ANTI PIRACY OPERATIONAL EXPERT
Email: operationalkravmagagreece@yahoo.com 


OPERATIONAL KRAV MAGA HELLAS
SECURITY - POLICE - ARMY - CIVILIANS


                                          Civilians training
CC
a
                                          Security training

                                          Sea marshal training

                                         Military training
Η διάφορα του ΟΚΜ απο το κλασικό Krav Maga για πολίτες


Υπάρχουν δυο διαφορές:
Η πρώτη διαφορά είναι ο παράγοντας χρόνος, παρά το γεγονός ότι όλα στην εκπαίδευση του Krav Maga έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν μέγιστη ικανότητα αυτοάμυνας σε λιγότερο χρονικό διάστημα, στο επιχειρησιακό αυτό είναι ακόμα περισσότερο εμφανές.


Σε έναν απλό πολίτη το χρονικό πλαίσιο και ο παράγοντας κινδύνου είναι ευρύτερος. Το Krav Maga για πολίτες δεν έχει σχεδιαστεί να εισέρχεται σε μια επικίνδυνη περιοχή σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ απλά θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε γενικές γραμμές. Ως εκ τούτου, δεν έχουν μια συγκεκριμένη στιγμή που πρέπει να είναι «έτοιμοι για την μάχη». Ο στρατιώτης, ο λιμενικός, ο αστυνομικός και ο  Security από την άλλη πλευρά έχουν συγκεκριμένο χρόνο κατά την οποία θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να «αποσταλούν σε αποστολή/υπηρεσία». Ο Πολίτης θέλει να μάθει όσο το δυνατόν το συντομότερο δυνατόν, αλλά εξακολουθεί να έχει την ευελιξία, που δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα μέσα σε τρεις εβδομάδες ή πέντε εβδομάδες. Αν χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο, αυτό είναι εντάξει. Αυτοί που εργάζονται στα σώματα ασφάλειας, στον στρατό ή στον ιδιωτική ασφάλεια έχουν μόνο τρείς ή πέντε εβδομάδες, μετά από αυτό θα πρέπει να τεθούν και πάλι σε ενεργό υπηρεσία ή να προχωρήσουμε σε κάποια άλλη πτυχή της εκπαίδευσης.Ο δεύτερος παράγοντας είναι «αιχμάλωτο ακροατήριο»:
Σε οποιαδήποτε εμπορική σχολή η μισή δουλειά έχει να κάνει με την διατήρηση κινήτρων των φοιτητές/πελάτες. Γιατί αν βαριούνται θα το βάλουν στα πόδια. Προκειμένου να κρατήσει τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να κρατήσει το «ενδιαφέρον» του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι συχνά ξοδεύουν πολύ λίγο χρόνο για τις τεχνικές. Πολλοί άνθρωποι γίνονται ανυπόμονοι, "Τι, είναι αυτό και πάλι!" Ένας εκπαιδευτής βρίσκει συχνά τον εαυτό του να χρειάζεται να εισάγει νέες τεχνικές πάρα πολύ σύντομα, προκειμένου να κρατήσει τους πελάτες του και να τους διασκεδάσει, αλλιώς θα μπορούσαν να το βάλουν στα πόδια και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μάθαιναν τίποτα.


Με τη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση (OKMέχετε ένα αιχμάλωτο ακροατήριο, θα πρέπει να είναι εκεί. Είναι δική σας μέχρι να τελειώσετε με αυτούς, δεν χρειάζεται να είναι ενδιαφέρουσα. Έτσι θα είναι σε θέση να τους εκπαιδεύσετε  ξανά και ξανά στα βασικά μέχρι να πάρουν το σωστό δρόμο. Οι εκπαιδευόμενοι στο Επιχειρησιακό Krav Maga (OKMκατά τη διάρκεια της «υποχρεωτικής» εκπαίδευσης τους, όταν τους ρωτήσεις τι μάθατε σήμερα στο Krav Maga;" η απάντηση θα είναι , "Push ups".


Η Επιχειρησιακή Εκπαίδευση (OKMστο Krav Maga θα επικεντρωθεί σε μερικές βασικές τεχνικές, αλλά ο εκπαιδευόμενος θα μάθει πώς είναι να το κάνει όταν είναι κουρασμένος, κουρασμένος, φθαρμένος, και είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Θα τρέξει αρκετά χιλιόμετρα και στη συνέχεια θα τον συνθλίψει η βαριά τσάντα. Θα κάνει push ups και στη συνέχεια να αντιμετώπιση μια ομάδα στρατιωτών που θα τον επιτεθεί? Θα χτυπήσει συνεχόμενα την ασπίδα, ενώ άλλοι στρατιώτες τον χτυπούν. Θα επαναλάβω αυτό ξανά και ξανά. Δεν θα ξεχάσει αυτή την εκπαίδευση και θα μάθει να λειτουργεί στα χειρότερα πιθανά σενάρια. Αυτό είναι το Επιχειρησιακό Krav Maga, και λειτουργεί!!


Σε μια συζήτηση με ένα που κάνει επιχειρησιακό όταν το ρωτήσετε πόσο Krav Maga ξέρει. Οι περισσότεροι θα πουν, "Ω, ξέρω μόνο τα βασικά". Γιατί τα είναι βασικά που θα σας σώσουν στη μάχη.
Το Επιχειρησιακό Krav Maga έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί από τον  Gabriel Shai, πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής, πρώην διευθυντή του Τμήματος Krav Maga στην ISA (Security Agency Israel). Οι τεχνικές και τακτικές OKM έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες μετά την αποτυχία του παραδοσιακού συστήματος Krav Maga, λόγω της κλιμάκωσης της βίας και της επιθετικότητας του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. OKM χρησιμοποιεί τις αρχές της δράσης και της αντίδρασης, που αποτελούν τη βάση των φυσικών και ενστικτώδεις κινήσεις, οι τεχνικές που διδάσκονται είναι απλές και μπορεί και πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε κατάσταση.


Επιπλέον, η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε μια κατάσταση ψυχικής και σωματικής καταπόνησης, με πολύ περισσότερες και διαφορετικές ασκήσεις ώστε η εκπαιδεύσει να έχει άμεση ανταπόκριση και ορθώσει σωστά την διαχείριση της επιθετικότητας. Το ΟΚΜ διδάσκετε σε εξουσιοδοτημένα κέντρα είναι μια μέθοδος επιθετικής μάχη με απλές τεχνικές οργανωμένες σε ομάδες οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους. Ένα σχέδιο κατάρτισης και εκπαίδευσης περιλαμβάνει μελέτες με ειδικές τεχνικές και ασκήσεις για να προσημειώσουν το άγχος σε μια κατάσταση μάχης: Μετά από την αρχή αυτή, το σύστημα είναι σε συνεχή ανάλυση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Όλα βασίζονται σε αντανακλαστικά και την ταχύτητα της δράσης.Στο Krav Maga δεν υπάρχει τίποτα περιττό:
Από τεχνική άποψη το ΟΚΜ διδάσκει πώς να ανταποκριθεί ένα άτομο σε μια επίθεση.

·        Το συντομότερο δυνατό
·        Με τον πιο αποτελεσματικό
·        Με κάθε δυνατό τρόπο


Το σύστημα προετοιμάζει το άτομο ώστε ειδικά να αμυνθεί σε καταστάσεις περίπλοκων περιπτώσεων. Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τα αντανακλαστικά, τη ροή της κυκλοφορίας, την ταχύτητα, την ακρίβεια, την ορθή χρήση των λήψεων, η αποφασιστικότητα, γνώση του εαυτού μας και τις αντιδράσεις μας σε καταστάσεις επίθεσης, το οποίο σας επιτρέπει να αποκτήσετε με αυτό τον τρόπο την σωστή αυτοπεποίθηση.

Ο ιδρυτής:
Το σύστημα διδάσκει, από τεχνική άποψη, αλλά και ψυχολογική, ειδικά για να αμυνθούν σε καταστάσεις περίπλοκων περιπτώσεων. Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τα αντανακλαστικά, τη ροή της κυκλοφορίας, την ταχύτητα, την ακρίβεια, την ορθή χρήση των λήψεων, η αποφασιστικότητα, γνώση του εαυτού μας και τις αντιδράσεις μας σε καταστάσεις επίθεσης, το οποίο σας επιτρέπει να αποκτήσετε με αυτό τον τρόπο την σωστή αυτοπεποίθηση.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι ο διευθυντής του τμήματος και αναπτύσσει το Operational Krav Maga στην Ελλάδα.

Συνοπτικά:
Μετά από αίτημα της Ελληνο/ισραηλινής εταιρίας Black Eagle Consultants & Training, εκπαιδεύει στο Operational Krav Maga ειδικές μονάδες του στρατού και τις ασφάλειας, ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας για πλοία και αεροπλάνα.
Είναι επικεφαλής εκπαιδευτής επιχειρησιακής μάχης των δυνάμεων ασφαλείας νήσων του βόρειου ανατολικού αιγαίου. 

Από το 1998 έως και σήμερα, αναβαθμίζει συνεχώς το επιχειρησιακό σύστημα αυτοπροστασίας. Με αναπτύξει ένα πλούσιο βιογραφικό μέσα από την πορεία του στις πολεμικές τέχνες από το 1983!! Σε διάφορα παραδοσιακά, αθλητικά και συστήματα αυτοάμυνας

Έχει αναπτύξει επαγγελματική δράση, στο εσωτερικό καθώς και στο εξωτερικό. Στον στρατό και σε εταιρίας ιδιωτικης ασφάλειας σε όλους τούς τομείς


Σήμερα είναι μέλος και επικεφαλής του τομέα Επιχειρησιακή Μάχης, της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας αυτοάμυνας (European Hwalmoodo Federation). 


Επίσης ειδικεύεται στην εκπαίδευση των κυβερνητικών υπηρεσιών και των μονάδων που είναι επιφορτισμένες με την αντιτρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.